Säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Wanhat Markkinat ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

– Elvyttää ja ylläpitää Rovaniemen Wanhojen Markkinoiden Wanhan ajan henkeä sen alkuperäisellä alueella ja alkuperäisessä hengessä.
– Vaalia Rovaniemen kaupungin kulttuurihistoriaan liittyvää materiaalia.
– Vaalia ja edesauttaa Rovaniemen sekä muun Lapin alueen kulttuurimaiseman säilyttämistä.
– Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää kultturihistorian tuntemusta, taidekäsityöläisten ja taiteilijoiden asemaa ja toiminta mahdollisuuksia yhdistyksen kotipaikkakunnalla sekä koota rovaniemeläiset asukkaat sekä taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan eri muodoin.
– Edesauttaa ja avustaa hyväntekeväisyyden muodossa apua tarvitsevia toimin sekä stipendein.
– Yhdistyksen toiminta on täysin puoluesitoitumaton ja poliittisesta toiminnasta irrallinen edellä mainittuja tarkoitusperiä edistävä täysin sitoutumaton itsenäinen yhteistyöorgaani.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. Järjestää yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa Rovaniemen Wanhat Markkinat-niminen tapahtuma parhaaksi katsomallaan ajankohdalla ja kertatiheydellä.
  2. Voi kerätä ja vaalia Rovaniemen kaupungin kulttuurihistoriaan liittyvää materiaalia.
  3. Järjestää ja rahoittaa taidenäyttelyitä.
  4. Harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  5. Järjestää kulttuuritapahtumia ja luentoja.
  6. Voi jakaa hyväntekeväisyyteen yhdistyksen varoja sekä jakaa yhdistyksen aatteen hengessä apurahoja ja stipendejä.