Säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Wanhat Markkinat ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on

Elvyttää ja ylläpitää Rovaniemen Wanhojen Markkinoiden Wanhan ajan henkeä sen alkuperäisellä alueella ja alkuperäisessä hengessä
Vaalia Rovaniemen kaupungin kulttuurihistoriaan liittyvää materiaalia
Vaalia ja edesauttaa Rovaniemen sekä muun Lapin alueen kulttuurimaiseman säilyttämistä
Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää kultturihistorian tuntemusta, taidekäsityöläisten ja taiteilijoiden asemaa ja toiminta mahdollisuuksia yhdistyksen kotipaikkakunnalla sekä koota rovaniemeläiset asukkaat sekä taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan eri muodoin.
Edesauttaa ja avustaa hyväntekeväisyyden muodossa apua tarvitsevia toimin sekä stipendein
Yhdistyksen toiminta on täysin puoluesitoitumaton ja poliittisesta toiminnasta irrallinen edellä mainittuja tarkoitusperiä edistävä täysin sitoutumaton itsenäinen yhteistyöorgaani.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. Järjestää yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa Rovaniemen Wanhat Markkinat-niminen tapahtuma parhaaksi katsomallaan ajankohdalla ja kertatiheydellä.
  2. Voi kerätä ja vaalia Rovaniemen kaupungin kulttuurihistoriaan liittyvää materiaalia.
  3. Järjestää ja rahoittaa taidenäyttelyitä.
  4. Harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  5. Järjestää kulttuuritapahtumia ja luentoja.
  6. Voi jakaa hyväntekeväisyyteen yhdistyksen varoja sekä jakaa yhdistyksen aatteen hengessä apurahoja ja stipendejä.

Tietosuojaseloste